สินค้าคลอริน็อกซ์

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้ออิเล็คโตรไลซ์ คลอริน็อกซ์

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้ออิเล็คโตรไลซ์ สามารถฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี

เกลือคลอริน็อกซ์ เกลือบริสุทธิ์ 99.9%

สินค้าเกลือบริสุทธิ์ 99.9% เป็นโซเดียมคลอไรด์เกรด A ที่ทางคลอริน็อกซ์คัดสรรมาอย่างดีเพื่อการใช้งานคู่กับเครื่องผลิตน้ำอิเล็คโตรไลซ์

เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้ออิเล็คโตรไลซ์ คลอริน็อกซ์

น้ำฆ่าเชื้ออิเล็คโตรไลซ์เป็นน้ำที่ไว้ใช้ฆ่าเชื้อโรค ไวรัส เชื้อรา และสามารถดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างดี น้ำฆ่าเชื้ออิเล็คโตรไลซ์ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในเชิงอุตสหกรรมมาหลายปีเนื่องจากประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่แข็งแกร่งและปราศจากสารเคมีอันตราย ในโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วโลก น้ำอิเล็คโตรไลซ์ได้ถูกนำมาฆ่าเชื้อโรคและถูกผสมเข้าไปในยารักษาบาดแผลเพราะมีความอ่อนโยนต่อผิวหนังและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างยอดเยี่ยม ต่างจากแอลกอฮอล์ซึ่งมีส่วนผสมของเอทิลและสารเคมีมากมาย น้ำอิเล็คโตรไลซ์นั้นประกอบไปด้วยเพียง 2 อย่างเท่านั้น: (1) น้ำเปล่า “H2O” (2) เกลือบริสุทธิ์ “NaCl”

ข้อแนะนำสำคัญของเครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อคลอรินอกซ์

 • เครื่องผลิตน้ำ EDW นี้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอแดปเตอร์ที่ให้มาโดยใช้ไฟ 5 โวลต์ 2 แอมป์ โดยแหล่งพลังงานของอแดปเตอร์คือเต้ารับไฟฟ้า 100 ถึง 240 โวลต์ปกติที่ใช้ตามบ้านทั้วไป
 • เราแนะนำให้ใช้เกลือ 3 กรัม ต่อน้ำ 350 มิลลิลิตร อย่าใช้เกลือเกิน 6 กรัม ต่อการผลิต 1 ครั้ง การใช้เกลือมากขึ้นไม่ทำให้การสกัดคลอรีนอิสระที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้น
 • ในการผลิตน้ำ EDW กรุณาใช้น้ำสะอาด อย่าใช้น้ำสกปรกหรือน้ำที่มีตะกอนจำนวนมากเพราะจะทำให้เครื่องเสียหายได้
 • เราแนะนำให้ใช้เกลือที่มีความบริสุทธิ์ 99.7% เกลือทะเลทั่วไปมักมีการปนเปื้อนของไอโอดีนและอาจจะทำให้ขวดเป็นสีเหลืองเมื่อผลิตไปหลายๆครั้ง รวมทั้งทำให้แผ่นขั้วไฟฟ้าที่ฐานมีคราบเกาะ
  คลอริน็อกซ์มีเกลือความบริสุทธิ์ 99.7% จำหน่ายที่นี่ คลิก

 • ท่านสามารถผลิตน้ำ EDW โดยไม่ใส่เกลือใช้แค่น้ำเปล่า แต่ความเข้มข้นคลอรีนอิสระที่ได้จะอยู่ในช่วง 15-20 ppm อย่างไรก็ตามความเข้มข้นนี้อาจแปรเปลี่ยนตามคุณภาพของน้ำที่นำมาผลิต
 • ท่านสามารถผลิตน้ำ EDW ที่ผลิตได้โดยตรงจากขวดผ่านหัวสเปรย์ที่ให้มา น้ำ EDW จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง 24 ชั่มโมงแรก โดยอย่าให้ถูกแสงแดด และอย่าเก็บในที่อุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามท่านสามารถถ่ายน้ำ EDW เข้าไปเก็บในภาชนะบรรจุอื่น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ทำจากโลหะทุกชนิด และควรใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติก PET ที่ทึบแสง เก็บให้พ้นจากมือเด็ก อย่าให้โดนแสงแดดและเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศา หากท่านทำตามวิธีที่แจ้งข้างต้น น้ำ EDW จะใช้งานต่อได้อีก 6 วัน
 • อย่าทิ้งน้ำ EDW ที่ผลิตไว้ในขวดเกิน 24 ชั่วโมงน้ำ EDW จะสามารถกัดกร่อนโลหะแผ่นขั่วไฟฟ้าที่ฐานให้้เสียหายได้ เราแนะนำให้ท่านถ่ายน้ำ EDW ออกไปเก็บในภาชนะอื่นดังกล่าวในข้อที่แล้ว และทำการล้างภายในขวดด้วยน้ำสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อคลอริน็อกซ์
 • ถ้าหากต้องการทำความสะอาดบนพื้นผิวโลหะ กรุณาฉีดพ่นแล้วทิ้งไว้สักครู่ (ประมาณ 10 วินาที) แล้วเช็ดพื้นผิวโลหะนั้นให้แห้ง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเกินสนิม
 • ในกรณีทำความสะอาดวัสดุประเภทผ้า เช่น ผ้าม่าน เราแนะนำให้ท่านทดลองใช้กับพื้นผิวทดลองก่อนว่าสีของผ้าจะไม่เปลี่ยน
 • ในกรณีทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับเด็ก หรือพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหาร เราแนะนำให้ฉีดทิ้งไว้อย่างน้อย 10 วินาที แล้วเช็ดให้แห้งก่อนใช้
 • อย่าถอดตัวขวดออกจากฐาน
 • เมื่อทำความสะอาดนอกขวด ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด เนื่องจากปุ่มสตาร์ทและช่องเสียบยูเอสบีไม่กันน้ำ ระวังอย่าให้น้ำหรือความชื้นเข้า เพราะจะทำให้วงจรเสียหายและเครื่องเสียได้

การรับประกันสินค้า

เครื่องผลิตน้ำอิเล็กโตรไลซ์ฆ่าเชื้อโรคนี้มีการรับประกันจากคลอริน็อกซ์เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากมีปัญหากรุณาจดเลขที่อนุกรมสินค้า Serial number ใต้ฐานเครื่องแล้วส่งอีเมลมาที่ chlorinox.tha@gmail.com กรุณาเขียนอธิบายอาการเสียหายพร้อมถ่ายภาพรูปสินค้าแนบมาในอีเมลด้วย เราจะซ่อมแซมสินค้าโดยการซ่อมเป็นชิ้นส่วนที่เสียหาย หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้โดยพิจาณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง:

 1. ลูกค้าถอดและปรับแต่งเครื่องเอง
 2. ลูกค้าใช้เครื่องอย่างไม่เหมาะสม ใช้เครื่องผิดวิธี หรือใช้ไม่เป็นไปตามคู่มือแนะนำ
 3. ลูกค้าใช้อุปกรณ์พ่วง เช่น อแดปเตอร์อื่นที่ไม่ใช้ของที่ให้มากับตัวเครื่อง
 4. ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การจารกรรม เป็นต้น
 5. เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในบ้าน ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้อย่างต่อเนื่อง หากต้องการใช้ต่อเนื่องต้องเว้นระบะเวลาระหว่างการผลิตแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 นาที
 6. เครื่องนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ผลิตน้ำ EDW ไม่เกิน 15 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง การผลิตที่เกินกว่านี้แล้วเกิดความเสียหายอยู่นอกเหลือการรับประกันสินค้า
 7. การผลิตน้ำ EDW แล้วทิ้งไว้ในขวดเป็นเวลานานเกิน 24 ชั่วโมงต่อเนื่องจะทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นขั้วไฟฟ้าที่ฐานได้ และจะไม่อยู่ในการรับประกัน กรุณาถ่ายน้ำ EDW ไปเก็บในภาชนะอื่นตามคำแนะนำไว้ข้างต้น

วิธีใช้เครื่อง

เปิดหัวสเปรย์ออกเติมเกลือ 3 กรัม

เติมน้ำจนถึงระดับ 350 มิลลิลิตร

ปิดฝา

เขย่าขวดเบาๆจนเกลือละลายหมด

เปิดหัวสเปรย์ออกเพื่อยอมให้ก๊าซออกได้เวลาผลิต

ต่อสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ USB ที่เครื่อง

ต่อสายเคเบิลเข้ากับช่องเสียบ USB ที่อแดปเตอร์

ต่อหัวอแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟ

กดปุ่มเริ่มทำงานแล้วรอ 5 นาที ไฟที่เครื่องจะดับลงอัติโนมัติเมื่อเสร็จสิ้นการผลิต

เกลือคลอริน็อกซ์ เกลือบริสุทธิ์ 99.9%

สินค้าเกลือบริสุทธิ์ 99.9%
ตราคลอริน็อกซ์เป็นโซเดียมคลอไรด์เกรด A ที่ทางคลอริน็อกซ์คัดสรรมาอย่างดีเพื่อการใช้งานคู่กับเครื่องผลิตน้ำอิเล็คโตรไลซ์ฆ่าเชื้อโรครุ่น SP-350-5
ซึ่งเกลือบริสุทธิ์นี้จะถนอมให้เครื่องผลิตน้ำฆ่าเชื้อคงทนสามารถใช้ได้ยาวนานและยังสามารถผลิตน้ำอิเล็คโตรไลซ์ที่มีความเข้มข้นคลอรีนอิสระที่ประมาณ 100-150 ppm โดยใช้เพียง 3 กรัมเท่านั้น

ตารางการอ้างอิงการใช้เกลือ

น้ำเกลือเวลาผลิตความเข้มข้นคลอรีนอิสระที่ได้
350 มิลลิลิตรไม่มี5 นาที15-20 ppm
350 มิลลิลิตร3 กรัม5 นาที100-150 ppm

หมายเหตุสำคัญ: อย่าใช้เกลือเกิน 6 กรัม และปกติไม่ควรใช้เกิน 3 กรัม การใช้เกลือมาก ไม่ทำให้ได้คลอรีนมากขึ้น หากต้องการผลิตติดต่อกัน ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 นาที

เราแนะนำให้ใช้เกลือที่มีความบริสุทธิ์ 99.7% เกลือทะเลทั่วไปมักมีการปนเปื้อนของไอโอดีนและอาจจะทำให้ขวดเป็นสีเหลืองเมื่อผลิตไปหลายๆครั้ง รวมทั้งทำให้แผ่นขั้วไฟฟ้าที่ฐานมีคราบเกาะ

คลอริน็อกซ์มีเกลือความบริสุทธิ์ 99.7% จำหน่ายที่นี่ คลิก